ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์อาคารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์อาคารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง