ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักฯ ได้รับรางวัล "ช้างทองคำ ประจำปี 2566"

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ
ว่าที่ร้อยตรีภาณุ ปิ่นมาศ วิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและปฏิบัติการ
.
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"ช้างทองคำ ประจำปี 2566" กลุ่มด้านบริการ (วิชาชีพเฉพาะ)
.

อัลบั้ม