แนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย

แนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย
.
ระบบปฏิบัติการ Android
1. เข้าไปที่ Setting
2. เลือก Wi-Fi
3. เลือก @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz
4. ตั้งค่าตามนี้
- วิธี EAP (EAP Method) เลือก PEAP
- เอกลักษณ์ (Identity) กรอก CMU Account (@cmu.ac.th)
- รหัสผ่าน (Password) กรอกรหัสผ่าน
- ใบรับรองการใช้งาน CA (CA Certificate) เลือก ไม่ตรวจสอบ (Don’t Validate)
- ใบรับรองเฟส 2 (Phase 2 authetication) กรอก MSCHAPV2
5. หลังจากกรอกทั้งหมดครบแล้ว กด Connect ก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้ว
หมายเหตุ: ขั้นตอนของแต่ละรุ่นอาจแตกต่างกันไป แต่ทำตามขั้นตอนให้ครบ
.
ระบบ iOS
1. เข้าไปที่ Setting
2. เลือก Wi-Fi
3. เลือก @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz
4. กรอก CMU Account (@cmu.ac.th) และรหัสผ่าน (Password) กรอกรหัสผ่าน
5. กดเชื่อถือก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้ว
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Services ชั้น 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-943800 กด 1 หรือ Line : https://cmu.to/LineITSC
.

อัลบั้ม