5 อันดับ เรื่องที่ได้รับความสนใจของเพจ ITSC ประจำปี 2565

5 อับดับ เนื้อหาที่ได้รับความสนใจในเพจ ITSC ประจำปี 2565
.
??อับดับที่ 1
ยกเลิกการให้บริการ @elearning.cmu.ac.th ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม: https://facebook.com/.../pfbid0t9fURSFYEs9gs2KxFWnYxYdWyi...
.
??อับดับที่ 2
นักศึกษา มช. สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi @JumboPlus ได้ทั่วทั้ง มช. โดย 1 CMU Account สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 10 อุปกรณ์
อ่านเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/profile/100057332325266/
.
??อันดับที่ 3
เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน OneDrive เป็น 5,000 GB นักศึกษา และบุคลากรสามารถเข้าไปใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ https://onedrive.com โดยใช้ CMU Account ในการเข้าสู่ระบบ
อ่านเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/.../pfbid02bwN3a1SjhtGXVk9Lho4Dn...
.
??อันดับที่ 4
บริการ Eduroam เชื่อมต่อ Wi-Fi จากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายทั่วโลก เพียงค้นหา Wi-Fi ชื่อ "eduroam" ที่มีสัญลักษณ์ แล้วใช้ CMU Account เข้าสู่ระบบ
.
??อันดับที่ 5
แนะนำวิธีการย้ายไฟล์จาก Google Drive ไปยัง OneDrive ด้วย Mover.io
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ Google workspace
อ่านเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/fanpage.itsc/posts/2359342777540599

อัลบั้ม