ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบออนไลน์

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบออนไลน์ นำคณะโดยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน รวมจำนวน 8 คน ในโอกาสเข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการพัฒนาองค์กร และศึกษาดูงานเลขานุการสำนักฯ เช่น การทำงานผ่านระบบ Office สมัยใหม่ในยุคที่เทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้านการดูแลงบประมาณ อีกทั้งงานบริการ One Stop Services ในการบริหารจัดการสิทธิ์ลิขสิทธ์ต่างๆ Software License โดยตัวแทนของสำนักฯ ที่ให้การบรรยาย คือคุณสุรางค์ เสมอใจ เลขานุการสำนักฯ คุณสายใจ ใจเย็น หัวหน้างานบริหารทั่วไป คุณสุภาพ สิทธิพานิช หัวหน้างานนโยบาย การเงินและประกันคุณภาพ คุณพัชรินทร์ ตันผัด หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการบริการ และคุณมาริสา แย้มโกสุมภ์ งานนโยบายและแผน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดเทคนิคการทำงาน เพื่อให้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์  

อัลบั้ม