ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรอบรมออนไลน์ "CMU e-Document" ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2566

?? ขยายเวลารับสมัครถึง 23 กุมภาพันธ์ 2566
หลักสูตรอบรมออนไลน์ CMU e-Document ??
มาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
.
พบกับ 2 หลักสูตร ที่ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของตนเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
.
?? หลักสูตร "CMU e-Document workshop session with Mass Comm"
?? https://cmu.to/eDoc-MOOC-01
สำหรับ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
.
?? หลักสูตร "Advanced CMU e-Document template"
?? https://cmu.to/eDoc-MOOC-02
สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป และผู้ดูแลระบบ
.
อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ??
ผ่าน CMU MOOC ที่เว็บไซต์ https://mooc.cmu.ac.th
พร้อมรับประกาศนียบัตร เมื่อถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด ?
.
#CMUMOOC #ITSCCMU #CMUeDocument

อัลบั้ม