อยู่บ้านก็สามารถค้นหางานวิจัยได้ เหมือนอยู่ในมช. ด้วยบริการ CMU VPN

อยู่บ้านก็สามารถค้นหางานวิจัยได้ เหมือนอยู่ในมช. ????
ใครกำลังเร่งทำตัวจบ หรืออยากหาข้อมูลทำงานวิจัยต่าง ๆ
พลาดไม่ได้กับบริการ CMU VPN ??
.
?? เพียงแค่เชื่อมต่อ CMU VPN
ก็สามารถสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ?
งานวิจัย หรือบทความต่าง ๆ จากสำนักหอสมุดได้
.
หรืออยากจะเข้าระบบสารสนเทศที่จำกัดให้ใช้งานได้แค่ในมหาวิทยาลัยก็สามารถทำได้ รวมถึงการทำงานผ่านระบบเครือข่าย เช่น FTP , Remote Desktop, Activate License , Update Windows , Update Antivirus ก็ได้ทั้งนั้น
.
รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ http://vpn.cmu.ac.th

อัลบั้ม