เฝ้ารับเสด็จฯ และรับพระราชทานของแก่ผู้สนับสนุนกิจการมูลนิธิขาเทียมฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2567 ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ และพระราชทานโล่ของมูลนิธิขาเทียมฯ แก่ผู้สนับสนุนกิจการมูลนิธิขาเทียมฯ และพระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้สนับสนุนกิจการมูลนิธิขาเทียมฯ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย เป็นหนึ่งในคณะกรรมการดังกล่าว ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 

อัลบั้ม