บอกลา Office เปลี่ยนเป็น Microsoft 365 แต่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม

บอกลา Office เปลี่ยนเป็น Microsoft 365
แต่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม ?
.
โดย Microsoft ได้ประกาศเปลี่ยนชุดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อ Office ทั้งหมด เช่น Office.com, Office mobile app และ Office app for Windows ให้กลายเป็น Microsoft 365 app ทั้งหมด
.
พร้อมมีการใช้โลโก้ใหม่ ?? โดยเริ่มจากการเปลี่ยน Office.com ในเดือนพฤศจิกายน 2565 และแอปพลิเคชันที่เหลือซึ่งเปลี่ยนในเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา
.
สิ่งที่เปลี่ยนไปมี ดังนี้
?? Office.com กําลังกลายเป็น Microsoft365.com
?? แอป Office สําหรับ Windows 10 และ 11 จะกลายเป็นแอป Microsoft 365
?? แอป Office สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จะกลายเป็นแอป Microsoft 365
.
สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มช.
สามารถเข้าใช้งานด้วย CMU Account
ที่เว็บไซต์ https://office.com
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Services ชั้น 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 053-943800 กด 1 หรือ
.

อัลบั้ม