สำนักฯ จัดกิจกรรมสันทนาการประจำปี 2566

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสันทนาการประจำปี 2566 ให้กับบุคลากรของสำนักฯ โดยกิจกรรมที่จัดเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของสำนักฯ ให้มีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างเสริมกำลังใจ และสำนักฯ ต้องการให้บุคลากรมีความสมดุลของชีวิตที่ไม่ใช่แค่การทำงาน ด้วยกิจกรรมการแบ่งทีมตามสี และเล่นเกมระดมพลัง และสมอง กิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566  

อัลบั้ม