ประกาศรายชื่อบุคลลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

7 สิงหาคม 2563 16:47:15

ประกาศรายชื่อบุคลลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบปฏิบัติในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AB สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด - คลิก -


ประกาศรายชื่อบุคลลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

7 สิงหาคม 2563 16:47:13

ประกาศรายชื่อบุคลลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบปฏิบัติในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AB สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด - คลิก -สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

20 กรกฎาคม 2563 14:26:20

สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

(พนักงานส่วนงาน) สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 ตำแหน่ง

พนักงานปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง


ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://itsc.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานครบถ้วนได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

รายละเอียดนักวิชาการคอมพิวเตอร์ -คลิก-
รายละเอียดพนักงานปฏิบัติงาน -คลิก-
ใบสมัคร -คลิก-


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

16 กรกฎาคม 2563 8:46:01

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม - คลิก -


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 กรกฎาคม 2563 8:35:51

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบคัดเลือกวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดดังเอกสารแนบ -คลิก-


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

26 มิถุนายน 2563 15:10:08

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิก-


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

23 มิถุนายน 2563 16:04:19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ขอผู้ที่มีรายชื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-10.45 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำใบสมัครพร้อมหลักฐานมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

รายละเอียก -คลิก-


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักฯ

17 มิถุนายน 2563 13:46:52


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักฯ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://itsc.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานครบถ้วนได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ใบสมัคร - คลิก

รายละเอียด - คลิก -


สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

1 มิถุนายน 2563 14:40:32

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ จำนวน 1 อัตรา 

ประสงค์จะสมัครให้กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://bit.ly/s4020010 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://itsc.cmu.ac.th/ กำหนดยื่นใบสมัครโดยสแกนเอกสารให้ครบ ส่งมายัง e-mail: cherkarn.w@cmu.ac.th 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 

รายละเอียด -คลิก-

ใบสมัคร -คลิก-


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

27 พฤษภาคม 2563 13:50:35

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ 

โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์มาสอบคัดเลือกในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ -คลิก-


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818