ทำให้เรื่องออกแบบ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย Canva

22 กรกฎาคม 2564 14:03:49

ทำให้เรื่องออกแบบ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย Canva ?
.
แอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อการนำเสนอหลากหายรูปแบบ ใช้งานง่าย สวยงาม ทำให้กลายเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
ITSC จึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
.
??สามารถสำรองที่นั่งได้ฟรี??
ลิงค์ลงทะเบียน https://cmu.to/1kK0p
ภายในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 (รับจำนวนจำกัด) ??
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
053-943800 กด 1

รู้ทันกฎหมาย PDPA ที่เกี่ยวกับ มช.

21 พฤษภาคม 2563 13:14:10

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยว กฎหมาย PDPA ที่เกี่ยวกับ มช. ผ่าน โปรแกรม Zoom Webinar

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. มีหัวข้อน่าสนใจมากมาย เช่น ผลกระทบของ PDPA ที่มีต่อมหาวิทยาลัย (โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบจาก PDPA และ การปรับตัวเพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับ PDPA

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในคณะร่าง Thailand PDPA Guideline อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา ประธานคณะทำงานร่างแนวปฏิบัติการใช้ประโยชน์ข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มช. และ ผศ. ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์   คณะทำงานร่างแนวปฏิบัติการใช้ประโยชน์ข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มช. เป็นผู้บรรยาย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช. เป็นผู้ดำเนินรายการ

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/53-c0


การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย Microsoft Teams

15 พฤษภาคม 2563 11:09:55

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มชจัดอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย Microsoft Teams โดยดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทยจำกัด ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-10.30 อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

** รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน **

.

10 เทคนิคสอนออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ

1 เตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อม เสริมประสิทธิภาพการเรียน

Learning Environment

2 ผู้เรียน ผู้สอน ร่วมกันจดบันทึก เรียนรู้ร่วมกัน

Collaborative Learning

3 เพิ่มการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

Boost Participation and Engagement

4 กระดาน Whiteboard ประกอบการบรรยาย อธิบาย ระดมความคิด

Whiteboard

5 ขานชื่อ สุ่มเรียกชื่อ ผู้เรียน ให้นำเสนอ หรือ ตอบคำถาม

ใช้ช่องทางแชทในการแสดงความคิดเห็น ฝากคำถาม แนบไฟล์

6 แบ่งกลุ่มย่อย ให้ผู้เรียนปรึกษางาน แบ่งปันเอกสาร ประชุมกลุ่มย่อย

Break into small group

7 กิจกรรมภาระงาน ลิงค์เอกสาร ลิงค์ชุดแบบฝึกหัด

Off-line activities - Asynchronous Learning

8 สั่งงานเดี่ยว ทำในสมุดบันทึกดิจิทัลส่วนตัว แจกและตรวจงานได้ 

Personal Notebook

9 งานส่งที่มีคะแนนแบบทางการ รายงาน งานนำเสนอ บทความ

Individual Work

10 เพิ่มกิจกรรมสนุก  เข้ามาในชั้นเรียน

Fun Activities


ลงทะเบียน >> https://cmu.to/Hw5IF


การใช้ LINE Front-End Framework Application

2 เมษายน 2563 10:34:23


การใช้ LINE Front-End Framework Application

เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างชุดคำสั่งสำหรับการเชื่อมต่อ LINE Application กับฐานข้อมูล MIS ของมหาวิทยาลัย ผ่านทาง API ที่กำหนดฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครื่องมือ Webinar ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.30-16.00 น. 

สามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์สำหรับการเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://bit.ly/2wHhITv

ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943826 โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ

20 กุมภาพันธ์ 2563 16:43:02


โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563


สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ข่าวสาร ท่องอินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสมและความปลอดภัย พร้อมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

......................................................

ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่

https://cmu.to/12-13sep2020

(รับจำนวนจำกัด)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

053-943827, 061-6182871

(ในวันและเวลาราชการ)


Futuristic Designer นักออกแบบแห่งอนาคต ด้วยโปรแกรม SketchUp

11 กุมภาพันธ์ 2563 13:42:14

ค่าย Futuristic Designer นักออกแบบแห่งอนาคต ด้วยโปรแกรม SketchUp
ให้แก่เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี

ในวันที่ 2-12 มีนาคม 2563 (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://bit.do/ITSC2mar2020

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 061-6182871 ในวันและเวลาราชการ


การบูรณาการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับองค์กร พร้อมเข้าสู่ New Digital Age

16 ตุลาคม 2562 16:13:08

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม Enterprise Architecture หัวข้อ “การบูรณาการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับองค์กร พร้อมเข้าสู่ New Digital Age” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรโดยคุณไพโรจน์ ร่วมวิบูลย์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัด เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับองค์กรเข้าสู่ New Digital Age พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจองค์กรในยุคดิจิทัล และการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  >> คลิก <<


Digital Transformation Unboxed Microsoft Education Day @CMU

9 ตุลาคม 2562 13:42:45

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
จัดโครงการฝึกอบรม “Digital Transformation Unboxed Microsoft Education Day @CMU” 

ในวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 วัน

Day 1 : จะเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Future Skills Ready for 21st Century, New Learning and Teaching Experiences in the Digital Age, The Cloud for Modernized Education และหัวข้ออื่นๆอีกมากมาย

Day 2 : จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Workshop 1 : Microsoft Teams for Interactive Online Classroom

Workshop 2: Azure for Researchers

Workshop 3: Transformation Discovery Workshop

Workshop 4: Computer Lab on the Cloud with Azure Lab Service

Workshop 5 The Future Workforce with #1 RPA Platform


ลงทะเบียนฟรี !!

>>> Register NOW !! <<<


การสร้างการ์ตูนด้วยเทคนิค Stop Motion Animation

17 กันยายน 2562 10:21:13


ปิดเทอมนี้ ITSC จัดกิจกรรมค่าย “การสร้างการ์ตูนด้วยเทคนิค Stop Motion Animation” ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Stop Motion Studio สำหรับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่ 10-16 ปี น้องๆจะได้สร้างสรรค์การ์ตูนในแบบของน้องๆ ด้วยเทคนิค Stop Motion Animation

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 11 ตุลาคม 2562 (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 09.00-16.00 น. 
ค่าลงทะเบียน 3,300 บาท/คน

สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://bit.do/stopmotion2019 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827 ในวันและเวลาราชการ


Winning Digital Transformation in the Digital Disruption World

9 กันยายน 2562 14:31:47

งานสัมมนาที่ทุกคนไม่ควรพลาด กับหัวข้อ Winning Digital Transformation in the Digital Disruption World โดยคุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

การปรับตัวเพื่อควบคุมความอยู่รอด และเตรียมความพร้อมรับมือกับทิศทางเทคโนโลยีใหม่ๆ


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี! สแกน QR code หรือ คลิ๊ก https://surveyconduct.feedback180.com/oe93i4zw


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818