ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564-มิถุนายน 2564)

5 กรกฎาคม 2564 15:27:19

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564-มิถุนายน 2564)

ประกาศผู้ชนะ ไตรมาสที่ 3-64.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Data Center) โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มิถุนายน 2564 14:44:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Data Center) โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Data Center) โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 มิถุนายน 2564 16:32:57

ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Data Center) โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง.pdf

TOR.pdf

ประกาศ.pdf


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง New Media Studio โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2564 16:26:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง New Media Studio โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศร่าง TOR จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Data Center) โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พฤษภาคม 2564 13:54:42

ประกาศร่าง TOR จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Data Center) โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง.pdf

TOR.pdf

ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา.pdf


ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Data Center) โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 พฤษภาคม 2564 11:49:30

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Data Center) โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานจอดรถอาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤษภาคม 2564 16:27:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานจอดรถอาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) โดยวิธี e-bidding

5 พฤษภาคม 2564 11:51:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) โดยวิธี e-bidding

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) โดยวิธี e-bidding

21 เมษายน 2564 16:03:29

ประกาศจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) โดยวิธี e-bidding

ราคากลาง.pdf

TOR.pdf

ประกาศ.pdf


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กระจายภาระงาน (Load Balancer) โดยวิธี e-bidding

19 เมษายน 2564 10:55:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กระจายภาระงาน (Load Balancer) โดยวิธี e-bidding

ประกาศผู้ชนะ.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818