ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย การเงินและประกันคุณภาพ

22 กรกฎาคม 2564 14:04:05

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย การเงินและประกันคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด - คลิก -

ใบสมัคร - คลิก -

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818