• - คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
  • - โปรแกรม Skype (ดาวน์โหลดได้จาก http://www.skype.com/intl/en/get-skype/ )
  • - อุปกรณ์การสนทนา เช่น ไมโครโฟน และ หูฟัง ( กล้อง Web Camera ในกรณีที่ต้องการสนทนาผ่านทาง วิดีโอ)
  • - Skype Credit กรณีต้องการโทรศัพท์บ้านหรือมือถือที่ไม่ได้ออนไลน์
ใช้ทำ Video Conference เพื่อสนทนากันแบบตัวต่อตัว หรือประชุมสายพร้อมกันหลายคนผ่าน Internet ได้ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงคุณมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว การเชื่อมต่อจะเป็นแบบ peer-to-peer voice over Internet protocol (VoIP)
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818