สามารถแชร์ไฟล์งานต่าง ๆ ได้โดยที่ไฟล์ไม่มีหมดอายุ และไฟล์งานยังสามารถ ซิงค์ไปยัง Application อื่นๆ ของ Microsoft ที่สามารถทำงานออนไลน์ได้ รวดเร็ว และแก้ไขงานได้ทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์
  • 1. เลือกกลุ่ม Team ที่ต้องการเพิ่มสมาชิก
  • 2. เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม
  • 3. เลือกเพิ่มสมาชิก
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818