หน่วยงาน ชมรม โครงการ กิจกรรม กลุ่มวิจัย ภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 1.เข้าสู่ระบบและกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ โดยให้ชื่อโดเมนเป็นไป ตามนโยบายชื่อโดเมน
  • 2.รอผลการอนุมัติและรายละเอียดการใช้งานทางอีเมล
  • 3.พื้นที่เว็บไซต์มีอายุ 1 ปี จะมีอีเมลแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อต่อ อายุพื้นที่เว็บไซต์
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818