นักศึกษา บุคลากรปัจจุบัน มช.
ดูรายละเอียด http://vpn.cmu.ac.th/ และเลือกเมนูคู่มือ
  • 1.ตรวจสอบว่าติดตั้งโปรแกรมตรงกับเวอร์ชั่นของเครื่องที่ใช้งานอยู่หรือไม่
  • 2.หากเคยเข้าใช้งานโดยการ Log in ผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์มาก่อนให้เข้าไปตรวจสอบที่ Control Panel >>Program เพื่อถอนการติดตั้ง โปรแกรม Aventail Web Proxy Agent และ Aventail Access Manager ออก ให้หมด คงเหลือ Aventail Connect เพียงตัวเดียว
  • 3.หากเครื่อง Client มีการติดตั้ง Anti-Virus เช่น ESET NOD32 / Kaspersky / AVG เป็นต้น ให้ทำการ Uninstall Anti-Virus ออกก่อน แล้วจึงทดลองทำการเชื่อมต่อการใช้งาน VPN ใหม่
การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน เพื่อค้นคว้าฐานข้อมูลงานวิจัย และบทความ ต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด สงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น หลังจากติดตั้งโปรแกรม ที่เครื่องเรียบร้อบแล้ว สามารถ Log in โดยใช้ CMU IT Account ที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย

นักศึกษา : Firstname_Surname@cmu.ac.th
บุคลากร : Firstname.Surname@cmu.ac.th
สามารถกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้ที่ >>>กู้คืน CMU IT Account

ในกรณีที่ลืม Username เลือกเมนู Forget IT Account ในกรณีที่ลืม Password เลือกเมนู Forget Password ระบบจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง Recovery Mail ที่ผู้ใช้งานได้กรอกข้อมูลไว้

หากผู้ใช้งานจำ Recovery Mail ที่กรอกไว้ไม่ได้ สามารถติดต่อขอกู้คืน Username Password ด้วยตนเอง ที่ ห้อง One Stop Service สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ได้จำกัดเวลาในการใช้งาน แต่หากเชื่อมต่อทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งานนานเกิน 10 นาที (Idle) ระบบจะตัดการ เชื่อมต่อ และเนื่องจากการใช้งาน VPN อาจจะมีความเร็วต่ำกว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยตรง ควรเชื่อมต่อ VPN เมื่อต้องการใช้ทรัพยากรภายในของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น ไม่ควรใช้ VPN ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตปกติ และให้ตัดการเชื่อมต่อ VPN ทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้งานทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818