• 1. เลือกการตั้งค่า (สัญลักษณ์ฟันเฟือง)
  • 2. เลือกจดหมาย
  • 3. เลือกที่ทั่วไป
  • 4. เลือกบัญชีผู้ใช้ของฉัน
  • 1. เข้าสู่หน้าการใช้งานอีเมล
  • 2. เลือกกล่องจดหมายเข้า แถบบนกล่องอีเมล เลือกเมนู กรอก (Filter)
  • 3. นำเครื่องหมายถูกออกจากเมนู “แสดงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส”
  • 4. ใส่เครื่องหมายถูกหน้าเมนู “ทั้งหมด” เพื่อทำการแสดงอีเมลทั้งหมดในกล่องจดหมาย
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818