• 1. เลือกการตั้งค่า (สัญลักษณ์ฟันเฟือง)
 • 2. เลือกจดหมาย
 • 3. เลือกที่ทั่วไป
 • 4. เลือกบัญชีผู้ใช้ของฉัน
 • 1. เข้าสู่หน้าการใช้งานอีเมล
 • 2. เลือกกล่องจดหมายเข้า แถบบนกล่องอีเมล เลือกเมนู กรอก (Filter)
 • 3. นำเครื่องหมายถูกออกจากเมนู “แสดงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส”
 • 4. ใส่เครื่องหมายถูกหน้าเมนู “ทั้งหมด” เพื่อทำการแสดงอีเมลทั้งหมดในกล่องจดหมาย
 • 1.Login ด้วย CMU It Account ที่ office.com
 • 2.เลือก Open the app launcher to access office 365 apps (รูปจุด 9 จุด ซ้ายมือด้านบนสุดของจอ)
 • 3.เลือก SharePoint
 • 1.ที่เก็บไฟล์
 • 2.การแชร์ภายนอก
 • 3.การจัดการเนื้อหา
 • 4.ไซต์ทีม
 • 5.ไซต์การติดต่อสื่อสาร
 • 6.อินทราเน็ต
 • 7.แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • 8.ทำงานโดยอัตโนมัติ
 • 9.การค้นหา
 • 10.ค้นหา
 • 11.eDiscovery
 • 12.ความสามารถ DLP
 • 13.In-Place Hold
สามารถเชื่อมต่อกับ Smart phone, tablet, Notebook และอื่น ๆ โดยศึกษา วิธีตั้งค่าได้จากเว็บไซต์ http://o365.cmu.ac.th/
สามารถเชื่อมต่อได้หลายปฏิทิน เพื่อการนัดหมายที่สะดวกรวดเร็ว
สามารถแชร์ไฟล์งานต่าง ๆ ได้โดยที่ไฟล์ไม่มีหมดอายุ และไฟล์งานยังสามารถ ซิงค์ไปยัง Application อื่นๆ ของ Microsoft ที่สามารถทำงานออนไลน์ได้ รวดเร็ว และแก้ไขงานได้ทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์
 • 1. เลือกกลุ่ม Team ที่ต้องการเพิ่มสมาชิก
 • 2. เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม
 • 3. เลือกเพิ่มสมาชิก
 • - คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
 • - โปรแกรม Skype (ดาวน์โหลดได้จาก http://www.skype.com/intl/en/get-skype/ )
 • - อุปกรณ์การสนทนา เช่น ไมโครโฟน และ หูฟัง ( กล้อง Web Camera ในกรณีที่ต้องการสนทนาผ่านทาง วิดีโอ)
 • - Skype Credit กรณีต้องการโทรศัพท์บ้านหรือมือถือที่ไม่ได้ออนไลน์
ใช้ทำ Video Conference เพื่อสนทนากันแบบตัวต่อตัว หรือประชุมสายพร้อมกันหลายคนผ่าน Internet ได้ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงคุณมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว การเชื่อมต่อจะเป็นแบบ peer-to-peer voice over Internet protocol (VoIP)
 • 1.ส่วนงานทำบันทึกข้อความมาถึงผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอใช้บริการส่งอีเมล แบบกลุ่ม โดยระบุที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง (ผู้รับผิดชอบ) และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
 • 2.สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการตรวจสอบและแจ้งกลับทางที่อยู่อีเมล (ผู้รับผิดชอบ)
 • 3.ผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติแล้วจะสามารถส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลกลุ่มได้
 • * กรณีต้องการส่งอีเมลกลุ่มที่มีความซับซ้อน สามารถทำบันทึกข้อความมาถึงผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุรายละเอียดของกลุ่มที่จะส่ง เช่น นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รหัส 60 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 • 1.เนื้อหาของอีเมลที่ส่งไปยังกลุ่ม เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่ง ไม่ใช่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2.สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกผู้ส่ง กรณีได้รับการร้องเรียนว่าส่งอีเมลรบกวน ผู้ใช้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
yammer คือ Social Network ตัวหนึ่งที่ใช้การติดต่อสื่อสารในลักษณะ microblogging คล้ายๆกับ Facebook แต่ Yammer สามารถให้เราสร้างกลุ่มของเราเอง ซึ่งเวลาสมัครใช้งานจะต้องใช้อีเมลภายในองค์กรตัวเอง ไม่สามารถใช้พวก @hotmail.com @yahoo.com หรือ @gmail.com ได้ ดังนั้น คนที่คุณจะ follow เขา และคนอื่นที่จะมา follow คุณ จะต้องเป็นคนที่ใช้อีเมลขององค์กรเดียวกันเท่านั้นดังนั้นจุดประสงค์หลักของ Yammer นั่นคือเอาไว้สำหรับคนในองค์กรใช้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วเหมือน แต่มีความเป็นส่วนตัว (องค์กรใครองค์กรมัน)
เนื่องจาก Facebook ค่อนข้างจะมีความเป็นสาธารณะ และหากไม่ระมัดระวังก็จะทำให้ข้อมูลลับในองค์กรรั่วไหลได้ Yammer จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการใช้งาน เนื่องจากใช้กันภายในองค์กรเท่านั้น Yammer อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถ Share File , Share VDO หรือหลากหลายที่จะ Share ให้คนภายในองค์กรสามารถทำได้อย่างไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัย
นักศึกษา บุคลากร บุคลากรข้าราชการเกษียณ
@JumboPlus ให้บริการที่คลื่นความถี่ 2.4GHz และ 5GHz หากอุปกรณ์รับสัญญาณ เช่น Notebook, Tablet and Smart Phone รองรับเฉพาะคลื่นความถี่ 2.4GHz จะมองเห็น SSID เดียว คือ @JumboPlus เท่านั้น ให้ผู้ใช้งานเลือกเชื่อมต่อที่ SSID นี้

** ในอนาคต ITSC มีแผนจะปรับให้ @JumboPlus ให้บริการที่คลื่นความถี่2.4GHz เพียงคลื่นเดียว ** @JumboPlus5GHz ให้บริการที่คลื่นความถี่ 5.0GHz หากอุปกรณ์รับสัญญาณ เช่น Notebook, Tablet and Smart Phone มองเห็น SSID (ชื่อ Wi-Fi) : @JumboPlus5GHz แนะนำให้เลือกเชื่อมต่อที่ SSID นี้ เพราะจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของสัญญาณทับซ้อนที่พบเมื่อใช้งานคลื่น 2.4GHz

** อุปกรณ์ที่รองรับคลื่นความถี่ 5.0GHz ส่วนใหญ่จะรองรับคลื่นความถี่ 2.4GHz อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานจะเห็นทั้ง 2 SSID แนะนำให้เลือกใช้งาน @JumboPlus5GHz เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการใช้งาน **
 • 1.ตรวจสอบ CMU Account ว่ามีสถานะปกติหรือไม่
 • 2. ถ้า CMU Account ปกติ ส่วนใหญ่จะพบปัญหาในเครื่องที่มีการ update windows แล้วไปกระทบ config บางอย่าง จะแนะนำให้ user ไป download เครื่องมือช่วยสร้าง profile จากหน้าเว็บ https://jumbo.cmu.ac.th/ โดยแจ้งว่า "หาเครื่องที่ออกอินเทอร์เน็ตได้ แล้ว download เครื่องมือช่วยสร้าง profile มา หลังจากนั้นนำมา run ในเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อ กดเลือก remove profile ก่อนแล้วทำการ restart เครื่อง หลังจากนั้นเปิดโปรแกรมเดิมขึ้นมาใส่ CMU Account แล้ว กด Start Setup"
 • ** หากทำตามที่แนะนำแล้วยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้นำเครื่องมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ One Stop Service **
อุปกรณ์ที่จะนำมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องรองรับการเข้ารหัสแบบ WPA2 Enterprise เท่านั้น ดังนั้น Printer , Smart TV และ Wi-Fi Repeater จึงไม่สามารถนำมาเชื่อมต่อได้
ตั้งค่าบนอุปกรณ์ประเภทต่างๆตามคู่มือ https://jumbo.cmu.ac.th/
นักศึกษา บุคลากรปัจจุบัน มช.
ดูรายละเอียด http://vpn.cmu.ac.th/ และเลือกเมนูคู่มือ
 • 1.ตรวจสอบว่าติดตั้งโปรแกรมตรงกับเวอร์ชั่นของเครื่องที่ใช้งานอยู่หรือไม่
 • 2.หากเคยเข้าใช้งานโดยการ Log in ผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์มาก่อนให้เข้าไปตรวจสอบที่ Control Panel >>Program เพื่อถอนการติดตั้ง โปรแกรม Aventail Web Proxy Agent และ Aventail Access Manager ออก ให้หมด คงเหลือ Aventail Connect เพียงตัวเดียว
 • 3.หากเครื่อง Client มีการติดตั้ง Anti-Virus เช่น ESET NOD32 / Kaspersky / AVG เป็นต้น ให้ทำการ Uninstall Anti-Virus ออกก่อน แล้วจึงทดลองทำการเชื่อมต่อการใช้งาน VPN ใหม่
การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน เพื่อค้นคว้าฐานข้อมูลงานวิจัย และบทความ ต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด สงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น หลังจากติดตั้งโปรแกรม ที่เครื่องเรียบร้อบแล้ว สามารถ Log in โดยใช้ CMU IT Account ที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย

นักศึกษา : Firstname_Surname@cmu.ac.th
บุคลากร : Firstname.Surname@cmu.ac.th
สามารถกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้ที่ >>>กู้คืน CMU IT Account

ในกรณีที่ลืม Username เลือกเมนู Forget IT Account ในกรณีที่ลืม Password เลือกเมนู Forget Password ระบบจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง Recovery Mail ที่ผู้ใช้งานได้กรอกข้อมูลไว้

หากผู้ใช้งานจำ Recovery Mail ที่กรอกไว้ไม่ได้ สามารถติดต่อขอกู้คืน Username Password ด้วยตนเอง ที่ ห้อง One Stop Service สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ได้จำกัดเวลาในการใช้งาน แต่หากเชื่อมต่อทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งานนานเกิน 10 นาที (Idle) ระบบจะตัดการ เชื่อมต่อ และเนื่องจากการใช้งาน VPN อาจจะมีความเร็วต่ำกว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยตรง ควรเชื่อมต่อ VPN เมื่อต้องการใช้ทรัพยากรภายในของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น ไม่ควรใช้ VPN ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตปกติ และให้ตัดการเชื่อมต่อ VPN ทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้งานทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ
** นักศึกษา บุคลากรของ มช. ไม่สามารถใช้งาน Eduroam ของมช. ได้ **
51 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอีกหลายประเทศทั่วโลก รายละเอียดเพิ่มเติม https://eduroam.cmu.ac.th/#other
สามารถใช้บริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943811
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และหัวหน้างานแผนงบประมาณของส่วนงาน
ด้านการเงิน บุคลากร นักศึกษา หลักสูตร โครงการวิจัย การบริการวิชาการ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และอาคารสถานที่
1.ตรวจสอบความถูกต้องของ Username และ Password ที่ https://account.cmu.ac.th/
2.ตรวจสอบสถานะบุคลากร
1.เข้าไปที่ https://account.cmu.ac.th/
2.เลือก Guest และ Login
3.เลือก Personal และ Reset password
4.ตั้ง Password ใหม่ 8 ตัวขึ้นไป
นักศึกษาปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การใช้งานครั้งแรกนักศึกษาจะต้องทำการ Register ก่อน การใช้งานครั้งต่อไปจึงจะสามารถ Login ได้ตามปกติ
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับการปลดล็อค (คำถามส่วนใหญ่จะต้องรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่)
1.login เข้าระบบ MIS ที่ http://mis.cmu.ac.th
2.ด้านขวาของหน้าจอ จะมีเมนู CMU e-Document (ปุ่มที่ 2)
หน่วยงาน ชมรม โครงการ กิจกรรม กลุ่มวิจัย ภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1.เข้าสู่ระบบและกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ โดยให้ชื่อโดเมนเป็นไป ตามนโยบายชื่อโดเมน
 • 2.รอผลการอนุมัติและรายละเอียดการใช้งานทางอีเมล
 • 3.พื้นที่เว็บไซต์มีอายุ 1 ปี จะมีอีเมลแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อต่อ อายุพื้นที่เว็บไซต์
สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1.เข้าไปที่ https://myweb.cmu.ac.th/index.php
 • 2.เลือกเปิดใช้บริการและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ
 • 1. เข้าสู่ระบบ CMU IT Account (https://account.cmu.ac.th) เพื่อกู้รหัสผ่าน
 • 2.เลือก Recovery (ปุ่มสีส้ม)
 • 3.เลือกประเภท IT Account ของตนเอง (นักศึกษา, บุคลากร)
 • 4.เลือกสิ่งที่ต้องการกู้คืน (IT Account, รหัสผ่าน)
 • 5.ระบบจะส่ง link ไปใน Recovery E-Mail ที่ท่านแจ้งไว้
 • 6.เลือก link หรือปุ่ม Recovery ที่ส่งเข้าไปใน Recovery E-Mail
 • 7.ตั้งรหัสผ่านใหม่ 8 ตัวอักษรขึ้นไป โดยประกอบด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก (a-z, A-Z) , ตัวเลข (0-9) และเครื่องหมายหรืออักขระพิเศษ (!@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./)
 • 8.ทดลอง Login เข้าระบบ
 • 1.เข้าสู่ระบบ CMU IT Account (https://account.cmu.ac.th)
 • 2.เลือก Profile
 • 3.เลือก Update Profile
 • 4.แก้ไขข้อมูล และกด save
 • 1.เข้าสู่ระบบ CMU IT Account (https://account.cmu.ac.th)
 • 2.เลือก Profile
 • 3.เลือก Reset Password
 • 4.ใส่รหัสผ่านเดิม
 • 5.ตั้งรหัสผ่านใหม่ 8 ตัวขึ้นไป ยกเว้นการใช้อักขระพิเศษ
 • 6.ทดลอง Login เข้าระบบ
 • 1.แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรหัสนักศึกษาที่ One Stop Services สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
 • 2.หากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ให้เตรียมเอกสารดังนี้
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมเขียนข้อความการมอบอำนาจเพื่อให้ใครดำเนินการแทน และลงชื่อ
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
นักศึกษาปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิทธิ์การใช้งานจะสิ้นสุดเมื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษา บุคลากรปัจจุบัน และข้าราชการเกษียณ
กรณีที่มีการใช้บริการซอฟต์แวร์ Antivirus อื่นมาก่อนแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เดิมออกไปก่อน จึงจะติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่
บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ One drive (Cloud Storage) โดยให้พื้นที่เก็บข้อมูล 1TB และสามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์และสามารถติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office Professional Plus ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้สูงสุด 5 เครื่องทั้งที่เป็น Windows หรือ Mac OSX
 • 1. เข้าไปเปิดใช้บริการครั้งแรกที่ https://signup-elearning.cmu.ac.th/signup/
 • 2. คลิก SIGN UP WITH CMU IT ACCOUNT เพื่อเกิดใช้งานครั้งแรก โดย Log in ด้วย CMU IT Account
นักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลที่สนใจ
สามารถเรียนได้บางรายวิชาเท่านั้น
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลที่สนใจ
สามารถเรียนได้เฉพาะวิชาที่ทำเรื่องผ่านคณะเข้ามา
 • 1. login ใช้งาน E-Mail โดยใช้ IT Account (@cmu.ac.th)
 • 2. เลือกการตั้งค่า (สัญลักษณ์ฟันเฟือง)
 • 3. เลือก Office 365
 • 4. เลือก Install status
 • 5. หน้าจอจะแสดงจำนวนการติดตั้ง (Detected installs: .....)
 • ** 1 Account สามารถติดตั้งได้ 5 เครื่อง **
  ส่งหนังสือเพื่อขอใช้ E-Mail สำหรับหน่วยงานมายังสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. โดยภายในหนังสือให้ระบุ
 • - ชื่อ E-Mail ที่ต้องการ
 • - ระบุ Display name ที่ต้องการให้แสดง
 • - ผู้รับผิดชอบ E-Mail
 • - ชื่อ – นามสกุล ผู้ดูแล E-Mail
 • - IT Account ผู้ดูแล E-Mail
 • - เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน
 • **หากต้องการ Mail Group ให้ระบุมาในหนังสือด้วย**
บุคลากรปัจจุบัน และบุคลากรข้าราชการเกษียณ
นำคอมพิวเตอร์ที่ลงซอฟต์แวร์มาเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คของ มช.
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818