ประกาศราคากลาง จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Intrusion Prevention System)

6 สิงหาคม 2563 18:02:23

 ประกาศราคากลาง จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Intrusion Prevention System)

ราคากลาง.pdf

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Intrusion Prevention System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 สิงหาคม 2563 17:42:07

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Intrusion Prevention System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศแผน.pdf

ประกาศร่าง TOR จัดซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อ CMU EZ Studio และชุดควบคุมการประชุมทางไกล CMU EZ Conference ระยะที่ 2 โดยวิธี e-bidding

6 สิงหาคม 2563 16:57:33

ประกาศร่าง TOR จัดซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อ CMU EZ Studio และชุดควบคุมการประชุมทางไกล CMU EZ Conference ระยะที่ 2 โดยวิธี e-bidding

TOR.pdf
ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา.pdf

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน ซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อ CMU EZ Studio และชุดควบคุมการประชุมทางไกล CMU EZ Conference ระยะที่ 2

5 สิงหาคม 2563 11:07:55

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน ซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อ CMU EZ Studio และชุดควบคุมการประชุมทางไกล CMU EZ Conference ระยะที่ 2

20200805104413.pdf

ประกาศ จัดซื้อชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีe-bidding

4 สิงหาคม 2563 18:42:38

ประกาศ จัดซื้อชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีe-bidding

ประกาศ.pdf

ประกาศผู้ชนะ การเช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 โดยวิธีe-bidding

4 สิงหาคม 2563 18:24:18

ประกาศผู้ชนะ การเช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 โดยวิธีe-bidding

winner.pdf

ประกาศผู้ชนะในการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 69 รายการ

4 สิงหาคม 2563 18:18:25

ประกาศผู้ชนะในการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 69 รายการ

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นศูนย์ ITSC CORNER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 สิงหาคม 2563 18:11:31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นศูนย์ ITSC CORNER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศ จัดซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Data Center) ด้วยวิธีe-bidding

3 สิงหาคม 2563 16:47:24

ประกาศ จัดซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Data Center) ด้วยวิธีe-bidding

ประกาศ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิต EZ Controller จำนวน 90 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 สิงหาคม 2563 16:33:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิต EZ Controller จำนวน 90 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818