ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบเนื้อหาโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 3D Virtual Reality (VR) เรือนกาแล (พญาวงศ์) ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2564 14:41:05

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบเนื้อหาโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 3D Virtual Reality (VR) เรือนกาแล (พญาวงศ์) ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศ จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ New Media Studio โดยวิธี e-bidding

17 กันยายน 2564 15:19:07

ประกาศ จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ New Media Studio โดยวิธี e-bidding

ราคากลาง.pdf

TOR.pdf

ประกาศ.pdf


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาด ประจำปี 2565 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

17 กันยายน 2564 9:41:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาด ประจำปี 2565 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

14 กันยายน 2564 15:46:29

ประกาศเผยแพร่แผน จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเผยแพร่แผน.pdf

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ New Media Studio โดยวิธี e-bidding

13 กันยายน 2564 16:37:51

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ New Media Studio โดยวิธี e-bidding

ราคากลาง.pdf

TOR.pdf

ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา.pdf


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กันยายน 2564 14:20:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 กันยายน 2564 14:17:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศเผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงก่อสร้างศูนย์ ITSC Corner ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 กันยายน 2564 15:37:28

ประกาศเผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงก่อสร้างศูนย์ ITSC Corner ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน.pdf

ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MOOC) ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding

9 กันยายน 2564 16:18:26

ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MOOC) ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding

ราคากลาง.pdf

TOR.pdf

ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา.pdf


ประกาศยกเลิกโครงการ จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 กันยายน 2564 9:39:32

ประกาศยกเลิกโครงการ จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกโครงการ.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818