วิธีสำรองข้อมูลให้ปลอดภัย

13 พฤศจิกายน 2561 14:13:16

เคยไหม ทำงานอยู่คอมแฮงก์ ฮาร์ดดิสพัง ไม่ทันเวลาส่งโปรเจ็ค ดังนั้นการสำรองข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหากคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา เราสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้งานได้โดยทันที ทำให้ลดความเสียหายที่เกิดขึ้น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีชุด Office365 ที่บริการ Cloud (OneDrive) ขนาด 1 TB ให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้งานได้ฟรี !! 
--> เพียง Log in ในเว็บ www.office.com ด้วย CMU IT Account (xxxxxx@cmu.ac.th) <--


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ o365.cmu.ac.th หรือโทร. 053-943827 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818