แจ้งสิทธิ์การใช้งาน Office365 สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 กรกฎาคม 2562 16:53:06

แจ้งสิทธิ์การใช้งาน Office365 สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้เป็นต้นไป หลังจากนั้น Microsoft Office365 ที่ดาวน์โหลดมาจาก https://www.office.comจะไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งนักศึกษาปัจจุบันยังคงใช้งานได้ตามปกติ มีผลกับศิษย์เก่าและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ทั้งนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://license.cmu.ac.th/ (Office Professional Plus 2016)
**** สำหรับศิษย์เก่า สามารถใช้งานได้เพียง Microsoft Online อาทิ email, OneDrive, Teams และอื่น ๆ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818