ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564)

7 เมษายน 2564 14:10:54

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64).pdf
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818