มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 ชุด ให้แก่มูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาว

17 กุมภาพันธ์ 2564 10:50:15

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 ชุด ให้แก่มูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาว สู่ชุมชน โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโครงการ หมอน้ำเงินขาว-ขาวช่วยชาวบ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ อบรมเทคนิคการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และยังนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปมอบให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีและประธานมูลนิธิฯ และคุณฉัตรชัย ศิริสุจินต์ เลขานุการมูลนิธิฯ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818