การสร้างการ์ตูนด้วยเทคนิค Stop Motion Animation

17 กันยายน 2562 10:21:13


ปิดเทอมนี้ ITSC จัดกิจกรรมค่าย “การสร้างการ์ตูนด้วยเทคนิค Stop Motion Animation” ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Stop Motion Studio สำหรับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่ 10-16 ปี น้องๆจะได้สร้างสรรค์การ์ตูนในแบบของน้องๆ ด้วยเทคนิค Stop Motion Animation

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 11 ตุลาคม 2562 (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 09.00-16.00 น. 
ค่าลงทะเบียน 3,300 บาท/คน

สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://bit.do/stopmotion2019 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827 ในวันและเวลาราชการ

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818