เครื่องมือทำงานออนไลน์ รับมือสถานการณ์ COVID-19

27 มีนาคม 2563 17:07:50

เครื่องมือทำงานออนไลน์ ที่จะทำให้เราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ????
ด้วยภาวะแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายๆมหาวิทยาลัยได้แนะนำให้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร work from home หรือทำงานที่บ้าน เพื่อเลี่ยงต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการเดินทางรวมถึงการพบปะผู้คน
วันนี้ ITSC จะมาแนะนำเครื่องมือทำงานออนไลน์ ที่ทำให้ทุกคนทำงานและเรียนได้อย่างราบรื่นให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมไม่ต่างจากการอยู่ในห้องเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถประสานงานขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน One Stop Service หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-3827

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818