ประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะ ส่วนงาน ประจำปี 2563

8 กันยายน 2563 8:43:54


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะ ส่วนงาน ประจำปี 2563 โดยทีมวิทยากรจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยากรจากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมให้การบรรยาย เพื่อนำเสนอเพื่อนำเสนอภาพรวมของแผนการดำเนินงาน  ระบบความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแนวทางการอัปเกรดและเชื่อมต่อกับระบบ CMU-NET 2020 รวมถึงแนวทางการ Redesign Network ของหน่วยงานให้เข้ากับ CMU-NET 2020  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 201  ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818