โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ

20 กุมภาพันธ์ 2563 16:43:02


โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563


สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ข่าวสาร ท่องอินเทอร์เน็ต อย่างเหมาะสมและความปลอดภัย พร้อมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

......................................................

ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่

https://cmu.to/12-13sep2020

(รับจำนวนจำกัด)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

053-943827, 061-6182871

(ในวันและเวลาราชการ)

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818