สิทธิ์การใช้ IT ACCOUNT ของนักศึกษาเก่า

11 กันยายน 2561 14:31:24

นักศึกษาที่จบใหม่ หรือนักศึกษาเก่าที่จบไปแล้ว อาจจะสงสัยว่าหลังจากที่เราออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปแล้ว เรายังสามารถใช้บริการต่างๆของ มหาวิทยาลัยได้อยู่หรือไม่ คำตอบคือ บริการต่างๆจะถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่นักศึกษาถูกเปลี่ยนสถานะจากนักษาปัจจุบัน เป็นสำร็จการศึกษา

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943827

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818