คู่มือการปฏิบัติมาเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wannacry

11 กันยายน 2561 14:26:02

การแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wannacry โดยมีจุดประสงค์เข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่ หากไม่จ่ายเงินให้กับผู้ร้ายจะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ ซึ่งมัลแวร์นี้มีความสามารถพิเศษในการกระจายตัวเองจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆ ในระบบเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติผ่านช่องโหว่ SMB (Server Message Block) ของระบบปฏิบัติการ Windows

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความห่วงใยและกังวลต่อความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของมัลแวร์ดังกล่าว จึงได้แนบไฟล์คู่มือการปฏิบัติมาเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหากมีการพบการระบาด และพร้อมกันนี้ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากการระบาดของมัลแวร์ดังกล่าวนั้น คือ

1.  การอัพเดตระบบปฏิบัติการ Windows ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ

2.  มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Antivirus ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดซื้อและสามารถใช้งานได้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ http://antivirus.cmu.ac.th

3.  ควรมีการสำรองข้อมูลที่สำคัญในสื่อเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยมากกว่า 1 แหล่ง

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818