งานประชาสัมพันธ์ Digital Life : Digital University @CMU

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หน่วยงานหลักในการตอบสนองนโยบายความเป็น Digital University ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชาสัมพันธ์ Digital Life : Digital University @CMU  โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Life: Digital University @CMU (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับชีวิตดิจิตัล)” และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายสรุปแนวคิด “Digital Life : Digital University@CMU  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับชีวิตดิจิตัล)” พร้อมนำชมการสาธิต Digital Classroom 

ภายในงานมีพิธีเปิดตัว Network CMU WI-FI : Digital Life Digital University @CMU อย่างเป็นทางการ  ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 24/8/2558 16:39:48